„Kiedy trzeba się modlić? Zapytajmy o to Świętą Rodzinę. Jezus, Maryja i Józef modlili się bez przerwy. Modlili się dniem, modlili się nocą”. o. J. Berthier

 

 

 

MODLITWY CODZIENNE

Ojcze nasz,
któryś jest w niebie:
święć się imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie,
tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego. Amen


Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

 

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha świętego,
narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

 

Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

 

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

Przed posiłkiem

Pobłogosław Panie Boże nas,
pobłogosław ten posiłek, tych,
którzy go przygotowali i naucz
nas dzielić się chlebem i
radością ze wszystkimi. Amen.

Po posiłku

Dziękujemy Ci,
Boże,  za te dary, któreśmy
z dobroci Twojej spożywali.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,

Krwi Chrystusowa, napój mnie.

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.

Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.

O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.

W ranach swoich ukryj mnie.

Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.

Od złego ducha broń mnie.

W godzinę śmierci wezwij mnie.

I każ mi przyjść do siebie,

Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,

Na wieki wieków. Amen.

 
Chwała Ojcu i Synowi 
i Duchowi Świętemu, jak była na początku, 
teraz i zawsze, i na wieki wieków. 
Amen.
 

Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
w Trójcy jedyny, prawdziwy;
Wierzę, coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.

 

Akt nadziei
Ufam, Tobie, boś Ty wierny,
wszechmogący, miłosierny;
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

Akt żalu
Ach żałuję za me złości,
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Jezu, Maryjo, Józefie
Oświecajcie nas,
dopomagajcie nam,
ratujcie nas.

 

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

 

MODLITWY DO ŚWIĘTEJ RODZINY

Koronka do Świętej Rodziny

Znak krzyża
P. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu,
W. Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
W. Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków Amen.

Na dużych paciorkach:

P. Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu,

W. Który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu.

Na małych paciorkach (10 razy)

P. Jezu, Maryjo, Józefie

W. Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

Chwała Ojcu....

Modlitwa do Świętej Rodziny Jan Pawła II


Święta Rodzino z Nazaretu,
wspólnoto Jezusa, Maryi i Józefa,
wzorze i ideale każdej chrześcijańskiej rodziny,
tobie nasze rodziny powierzamy.

Otwórz serce każdego domu

na wiarę, na przyjęcie Słowa Bożego,
na chrześcijańskie świadectwo,
aby mógł się on stać źródłem
nowych i świętych powołań.

Przygotuj umysły rodziców,

aby z pilnym miłosierdziem,
mądrą troską i pełną miłości pobożnością
mogli pewnie skierować swoje dzieci
ku dobrom duchowym i wiecznym.

Napełnij dusze młodych

prawym sumieniem i wolna wolą,
aby wzrastając w mądrości, latach i łasce,
wielkodusznie przyjmowali
dar Bożego powołania.

Święta Rodzino z Nazaretu,

spraw, abyśmy byli w stanie
wprowadzić w życie wolę Boga,
rozważając i naśladując
żarliwą modlitwę,
wielkoduszne posłuszeństwo,
pełne godności ubóstwo
i dziewiczą czystość
przeżyte przez Ciebie.
Abyśmy umieli towarzyszyć
z przewidująca delikatnością
tym wszystkim,
którzy są wezwani
do naśladowania Pana Jezusa
bardziej z bliska,
który za nas wydał samego siebie.
Amen.

Modlitwy Ks. Jana Berthiera do Świętej Rodziny w intencji rodzin

O Święta Rodzino z Nazaretu, przybądź i naucz wszystkie rodziny naszych czasów wielkości i czystości życia rodzinnego, które kształtuje się na podstawie Twojego przykładu. Przywróć im domowe ciepło, które chroni przed wieloma niebezpieczeństwami. Niech pielęgnują szacunek i wzajemną miłość, rzeczywiste pocieszenie. Niech przynoszą ze sobą do Ciebie wszelkie prośby, ponieważ jesteś ich najdoskonalszym wzorem

Jezu, Maryjo i Józefie, dajcie nam udział w Waszej wytrwałości w dobrym pomimo trudności i doświadczeń. Jesteśmy jak słabe trzciny, którymi miota wiatr pokus i utrapień. Jeżeli jednak Wy jesteście z nami, to któż przeciwko nam? Bądźcie z nami w życiu i przy śmierci.
Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas!

Rekolekcje

REKOLEKCJE  WIOSNA-LATO 2024

 

01.05 – 05.05.2024

REKOLEKCJE DK WROCŁAW

10.05 – 12.05.2024

REKOLEKCJE UWIELBIENIA BOGA TAŃCEM

17.05 –19.05.2024

„CO TY TU ROBISZ, ELIASZU?” - O SENSIE I CELU ŻYCIA – REKOLEKCJE - WARSZTATY

01.07 – 06.07.2024

REKOLEKCJE DK POZNAŃ

15.07 – 21.07.2024

ŚWIĘTORODZINNE WAKACJE Z BOGIEM (DLA RODZIN I NIE TYLKO)

22.07 – 28.07.2024

ŚWIĘTORODZINNE WAKACJE Z BOGIEM (DLA RODZIN I NIE TYLKO)

30.07 – 04.08.2024

REKOLEKCJE UWIELBIENIA BOGA TAŃCEM

06.08 – 11.08.2024

MISTYKA GÓR – REKOLEKCJE W DRODZE

12.08 – 17.08.2024

REKOLEKCJE WSPÓLNOTY EUCHARISTOS

19.08 – 24.08.2024

REKOLEKCJE DK POZNAŃ